Court jurisprudences

III UK 61/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2021/6/69 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II K 1263/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3159365 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II K 1423/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3159367 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II K 1654/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3127200 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II K 415/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3102112 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II K 532/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3159401 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II K 593/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3071156 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II K 857/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3159427 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II K 877/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3159366 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II Ka 412/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3159387 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II OSK 1047/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157649 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II OSK 1244/20, Pojęcie ganku. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063916 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II OSK 1273/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157627 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II OSK 1390/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117088 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II OSK 1488/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157622 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II OSK 1712/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157654 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II OSK 1723/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157635 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II OSK 2789/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174173 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II OSK 2893/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174152 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II OSK 3362/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075735 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II OZ 575/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157613 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II OZ 576/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157625 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II OZ 599/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064002 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II OZ 607/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063932 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II OZ 608/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064193 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Bk 195/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3051044 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gd 557/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3051622 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gd 654/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3050795 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gl 1474/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088553 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gl 383/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067657 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gl 384/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3057696 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gl 385/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3064125 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gl 54/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3064074 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gl 828/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3063956 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gl 829/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3064176 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gl 864/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067748 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Gl 930/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3064157 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Lu 149/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3077955 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Lu 291/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3077959 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Lu 42/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3070956 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Lu 453/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3067598 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Lu 47/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3071116 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Lu 5/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3071114 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Lu 57/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3082017 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Lu 70/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3067885 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Lu 746/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3083918 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Łd 499/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3054923 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Łd 957/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3054859 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Ol 638/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3050802 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Ol 78/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3051290 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Op 202/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3051282 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Po 1099/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3057319 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Po 200/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3122599 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Po 261/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3122598 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Po 376/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3057359 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Po 608/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060329 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Po 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060347 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Rz 840/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3051643 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Sz 100/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3064175 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Sz 111/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3063898 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Sz 134/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3064305 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Sz 15/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3064033 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Sz 190/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3064106 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Sz 196/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3064270 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Sz 207/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3061913 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Sz 240/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3054917 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.