Court jurisprudences

66076/11, MARKINY I INNI v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 października 2017 r.

75604/11, ADYAN I INNI v. ARMENIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 października 2017 r.

7369/09, DOLGOV I INNI v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 października 2017 r.

72221/11, CHIBOTAR I INNI v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 października 2017 r.

67656/12, THOR v. AUSTRIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 września 2017 r.