I SA/Lu 37/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2791860

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017 r. I SA/Lu 37/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Chitrosz-Roicka.

Sędziowie WSA: Monika Kazubińska-Kręcisz Grzegorz Wałejko (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2017 r. sprawy ze skargi M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym uiszczonym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w kwietniu 2007 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.