Court jurisprudences

II Ka 13/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

LEX nr 3104378 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II Ka 173/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3147931 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II KK 77/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148124 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II SA/Gd 120/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060381 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II SA/Gd 121/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060406 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II SA/Kr 803/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3062382 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II SA/Kr 872/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3060917 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II SA/Sz 721/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3062958 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II SA/Wa 1086/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104313 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II SA/Wa 358/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3070343 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II SAB/Rz 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3060407 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II SAB/Wa 227/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068443 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II SAB/Wa 421/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088569 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II W 1094/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3127201 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I Ns 301/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kutnie

LEX nr 3070463 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 3263/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162242 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 3293/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081442 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 3299/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081458 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 3824/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157405 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 3826/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157450 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 3843/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157444 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 3844/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060699 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 3906/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060711 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 492/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157428 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 645/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060706 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OSK 768/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090828 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I OW 182/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081733 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OZ 633/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162245 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OZ 635/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075724 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I OZ 636/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060696 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I SA/Bd 436/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3060513 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I SA/Bd 465/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3088657 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I SA/Bd 66/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3061131 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I SA/Gd 707/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060961 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I SA/Gd 708/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060931 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I SA/Sz 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3067372 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

I SA/Wa 2085/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174039 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I SA/Wa 2086/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174100 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I SA/Wa 2585/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174119 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV CO 209/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3073109 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

IV Ka 455/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113955 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV Ka 481/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104588 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV Ka 492/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3159162 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Po 991/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088612 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Po 992/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088671 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Po 993/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088727 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Po 995/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088595 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Wa 1354/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116885 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Wa 2610/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090900 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Wa 38/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090727 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Wa 765/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162266 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Wr 251/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110300 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Wr 318/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110289 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

New IV SA/Wr 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180829 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Wr 66/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094489 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SA/Wr 96/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116883 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IV SAB/Wa 568/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063666 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

IV SAB/Wr 247/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077567 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

IV SAB/Wr 310/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066835 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

IV SAB/Wr 314/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066904 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

IV SAB/Wr 320/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066552 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

New IV SO/Wa 64/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180898 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

IX Ca 482/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101963 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

IX Ca 596/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101922 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

IX U 143/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3074768 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

V CO 184/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080627 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

VII Ga 456/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 3101966 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

VIII C 390/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092674 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

VIII C 422/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092711 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

VIII Ga 1033/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102020 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

VIII Ua 62/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3092628 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

VII P 1975/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3120053 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

VII SA/Wa 201/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083693 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

VII SO/Wa 19/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088636 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

VII W 30/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3150893 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

VI Ka 334/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3154156 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

VI U 2982/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3105335 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

VI U 534/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3102016 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

V KK 450/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3080623 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

XIII Ga 1475/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3092624 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

XIV C 910/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3069072 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

X P 333/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 3101714 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

X P 842/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 3101712 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.