Court jurisprudences

32423/19, MIKIĆ v. CHORWACJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

32746/15, PANKIN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

32901/15, SHINDYASOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

33505/11, NIKOLAYEV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

36547/15, KASHIN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

3722/11, ARSLAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

37935/16, ONU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

39963/16, L.A. v. CHORWACJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

45475/18, M.D. v. ŁOTWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

47271/16, AMBROSIO v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

47888/19, A.A. v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

49211/07, KOVACS v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

52/12, SPINA v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

56816/10, BOZAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

58208/14, MARIȘ v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

59213/10, DAMAR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

59491/10, KUZU v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

61536/15, WIECZOREK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

622/05, BARDELLI v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

62728/09, PATENKO v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

62866/19, ILASHVILI v. GRUZJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

77711/11, SÜER v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I ACa 108/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3153270 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

New I ACa 20/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3184252 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I ACa 76/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3153277 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 1166/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 3102166 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 1226/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3095456 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 1364/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3094396 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 1541/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3102319 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 206/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3102183 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 212/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3102138 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

New I C 220/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim

LEX nr 3184332 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 257/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102338 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 295/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3104461 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 3299/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3095452 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 366/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102349 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 367/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 3102363 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 452/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3102296 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 4723/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 3171023 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 498/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

LEX nr 3163444 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 508/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3150075 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 510/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku

LEX nr 3149690 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 624/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102329 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 646/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 3104628 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 725/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 3163465 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 726/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102325 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I C 930/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3102132 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I DO 20/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3116091 - postanowienie z dnia 29 września 2020 r.

I FSK 1537/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126485 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I FSK 1538/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090779 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I FSK 1539/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126458 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I FSK 1540/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117015 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

I FSK 1540/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117121 - wyrok z dnia 29 września 2020 r.