Court jurisprudences

III FSK 3273/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167685 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

New III FSK 926/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3184679 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 1174/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178658 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 1538/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3171598 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 161/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169386 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 162/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178712 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 165/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165257 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 1818/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169419 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 203/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178860 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 258/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3171689 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 267/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165330 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 3089/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165777 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 3090/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168667 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 3091/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165684 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 3092/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165779 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 3313/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165772 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 3453/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165789 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 3505/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165690 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 374/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169152 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 376/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178672 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 383/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178574 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 392/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3171643 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 3974/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169162 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 406/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3171515 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

New III OSK 410/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3185094 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 4377/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168650 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 4379/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165210 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

New III OSK 4411/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186927 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 4451/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169136 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 4452/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169168 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

New III OSK 567/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3184610 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 584/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165284 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

New III OSK 609/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3184570 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

New III OSK 668/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3187168 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 705/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178877 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OSK 87/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169140 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OW 4/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165337 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 217/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3171544 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 218/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3171610 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 224/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3171665 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 225/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169134 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 227/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169108 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 231/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165718 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 232/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165761 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 235/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165256 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 238/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165221 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 239/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165201 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 244/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165224 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 255/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169130 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 261/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169129 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 264/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169177 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 272/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178601 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 273/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169112 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 280/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165235 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 282/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165255 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 285/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168800 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 297/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169101 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 90/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165731 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 92/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165707 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 189/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3163344 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 269/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3163353 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 662/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3163322 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 479/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163140 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 120/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3176525 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 164/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3174621 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 930/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3178577 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.