Court jurisprudences

II SA/Ol 70/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3178644 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 120/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3175885 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 162/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3175884 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 194/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3175910 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 54/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3175873 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 65/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3175862 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 70/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3178709 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 84/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3175864 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 86/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3178566 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 92/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3175841 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 215/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3175872 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 601/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3178495 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 613/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171549 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 625/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3178599 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 733/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3175837 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 769/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3175369 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 881/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3178861 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 919/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3175918 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Bk 31/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3165353 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Ke 2/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170738 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Ke 25/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3165301 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Kr 39/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171494 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Rz 130/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3165709 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Rz 17/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3165225 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Wa 90/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3178674 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SO/Po 9/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171657 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I PSK 69/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3182013 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I PSK 77/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181977 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Gd 184/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3163707 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Ke 145/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3167697 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Ke 407/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3165288 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Ke 46/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3167660 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 1214/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169424 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 1218/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178686 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 171/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3165350 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.