Court jurisprudences

I SA/Kr 649/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152711 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Kr 668/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3160071 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Kr 788/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180939 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Kr 900/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090568 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Kr 901/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180915 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Kr 938/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090338 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Kr 945/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090178 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Lu 429/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3083640 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Lu 607/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3110388 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Op 263/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3068525 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Op 266/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3066924 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Op 267/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3066902 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Po 714/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3152758 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Rz 272/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3116710 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Rz 408/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3068485 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Rz 474/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3070702 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Rz 558/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3068474 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Rz 636/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3066818 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Sz 274/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3067238 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Sz 572/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3067336 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Sz 625/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3077216 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Sz 678/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3096509 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Sz 710/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3077265 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SAB/Go 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 3067409 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SAB/Go 6/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 3068461 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SAB/Go 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 3067377 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SAB/Kr 11/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3104157 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SAB/Rz 1/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3068519 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV CSK 41/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066975 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV CSK 564/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067004 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV CSK 61/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067011 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV CSK 70/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066674 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV CSK 79/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067008 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV CSK 86/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067440 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV Ka 561/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113953 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV Ka 566/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113963 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV KK 661/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNKW 2020/11-12/53 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV P 1/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3101757 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV P 33/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3170997 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV P 39/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3101752 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Po 1151/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3104168 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Po 1235/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3079958 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Po 1270/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090211 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Po 1645/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3079912 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Po 304/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077304 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Wa 1059/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152724 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Wa 1424/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152627 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Wa 2492/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094199 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Wa 591/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125325 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Wa 852/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110255 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV SA/Wa 997/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116682 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV SAB/Po 104/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3096495 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV SAB/Po 111/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3096426 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

IV U 2237/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3082567 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IV U 922/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3082570 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

IX Ca 734/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101944 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

Ts 103/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/384 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

V CNP 44/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066989 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

V CSK 292/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3073115 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

V CSK 36/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066964 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

V CSK 45/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068807 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

V GC 1260/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3157851 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII C 107/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092631 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII C 166/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092715 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII C 448/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092659 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII C 68/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 3101715 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII K 511/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104516 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII K 676/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104507 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII RC 46/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3114818 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII SAB/Wa 33/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116780 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

New VIII U 1088/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3187446 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII U 1455/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3076537 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII U 2026/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087718 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII U 2101/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3095473 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII U 293/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3097729 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII U 4542/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3083368 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VIII U 4866/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3076542 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

VII K 299/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3120498 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.