Court jurisprudences

I GSK 1238/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062992 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I GSK 173/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110257 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I GSK 328/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094605 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I GSK 855/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094602 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I GSK 882/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094443 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I GSK 883/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063660 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I GSK 884/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094426 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I GSK 913/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094449 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I GSK 914/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063730 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I GZ 250/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062887 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I GZ 251/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077626 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I GZ 252/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077522 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II Ca 1656/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3101764 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II Ca 979/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3148873 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II FZ 443/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061169 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

III CO 64/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066689 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

III CO 66/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3174438 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

III CSK 33/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3066659 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III CSK 78/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3081222 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III CSK 80/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3081213 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III CSK 92/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3083042 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III CSK 99/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3066715 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III CZP 91/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2021/6/39 - uchwała z dnia 9 października 2020 r.

III CZP 92/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066655 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

New III RC 408/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3183816 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Gd 142/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062489 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Gd 420/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3074700 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Gd 515/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062709 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Gd 666/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3077627 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Gd 827/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062494 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 1037/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098217 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 1038/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167335 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 1039/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167348 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 1280/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081435 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 130/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174075 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 1467/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088201 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 1525/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098146 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 160/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094611 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 177/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104297 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2376/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110322 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2497/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116863 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2555/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122416 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2651/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083508 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2686/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083548 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2695/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094633 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2696/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122447 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2720/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083822 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 275/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096454 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2795/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167391 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2818/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122394 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2849/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125204 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2875/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081697 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 2881/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116841 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 310/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122426 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 355/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090842 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 603/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098160 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 62/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081694 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 701/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088287 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 755/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122437 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SA/Wa 764/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098269 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III SAB/Wa 25/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096524 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

III U 60/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3154192 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II K 121/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3116307 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II K 1515/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3159144 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II K 380/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3116299 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II Ka 156/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3147938 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II Ka 163/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3147933 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II KK 253/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177306 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II S 43/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3105372 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Bd 1332/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3062397 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Gd 228/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062640 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Gd 363/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062708 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Gl 340/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3068459 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Gl 362/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3066357 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Gl 428/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096472 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Gl 532/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3069489 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Gl 533/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3071491 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.