Court jurisprudences

I SA/Po 435/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094188 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Po 465/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3096534 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Rz 455/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3116817 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Rz 460/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3116638 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 375/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3080702 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 377/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3083750 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 422/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3076135 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 428/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3080716 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 44/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3093966 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 483/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3094029 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 524/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3075061 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 559/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3076197 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 574/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3088159 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1088/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174120 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1089/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174056 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1090/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173992 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1091/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174021 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1219/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167434 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1250/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167425 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1281/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180906 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1850/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152616 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1927/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160072 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 2031/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174065 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 2044/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152606 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 236/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167380 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 252/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174108 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 266/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167392 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 500/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160062 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 621/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174132 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 639/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167436 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 947/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106849 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wr 221/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152767 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wr 319/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152646 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wr 320/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152642 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wr 325/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110281 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wr 367/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152782 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SAB/Wr 17/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152591 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SAB/Wr 27/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3125130 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SAB/Wr 35/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180930 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV Ca 386/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105961 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV CZ 63/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066971 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

IV Gz 19/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3104460 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

IV KO 107/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177853 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

IV KO 65/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177858 - zarządzenie z dnia 22 października 2020 r.

IV P 43/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3101739 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Po 504/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090272 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1053/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152617 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1071/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116597 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1455/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152760 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1512/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116836 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1634/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125236 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1692/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116798 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1742/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110265 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 2569/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125199 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 2974/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094130 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 3234/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094208 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 48/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094256 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 983/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110292 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SAB/Wa 630/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174126 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SAB/Wr 212/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3074997 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

IV U 2065/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3082572 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV U 23/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104504 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV U 924/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3082568 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV U 927/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3095494 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IX Ka 560/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3112611 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

K 1/20 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2021/1 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

SK 102/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/59 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V CSK 112/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068853 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V GC 2059/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3120116 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V GC 243/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3147152 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V GC 2659/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3118285 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V GC 832/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3120556 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI Ga 613/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3113154 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII AGa 2127/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3160243 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

New VII AGa 2220/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3184240 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII C 1488/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3095437 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.