Court jurisprudences

I OSK 1916/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075089 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OSK 2063/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080705 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OSK 248/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094013 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OSK 2880/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080910 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OSK 657/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167389 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I OW 54/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080947 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OW 56/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081094 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OW 58/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075021 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OW 62/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077252 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OW 63/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080751 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OW 64/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080731 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OZ 739/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080691 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OZ 740/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080717 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OZ 744/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075100 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I OZ 747/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080732 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I PK 177/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080497 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bd 1/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3076877 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bd 411/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3077264 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bd 427/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3088223 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bd 429/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3088279 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bd 489/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3076916 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bd 490/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3076928 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bk 545/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076888 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bk 550/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3094049 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bk 552/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088320 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bk 554/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076926 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Bk 641/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3068678 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gd 2015/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067376 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gd 2016/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067364 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gd 2017/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067285 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gd 530/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3068469 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gd 623/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3152595 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gd 642/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3079923 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gd 643/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3079934 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gd 830/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067310 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gd 873/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067393 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gd 954/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067313 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gl 1216/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067357 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gl 1623/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067381 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gl 725/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080488 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gl 758/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067309 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Gl 759/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067341 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Ke 294/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3068685 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Ke 300/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3069447 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Kr 126/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125184 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Kr 127/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125283 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Kr 223/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3174030 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Kr 389/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125216 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

New I SA/Kr 678/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3186225 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

New I SA/Kr 679/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3186242 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Kr 761/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125242 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Kr 898/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180818 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

New I SA/Kr 943/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3186244 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I SA/Lu 345/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3125173 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.