Court jurisprudences

IV SA/Po 619/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090198 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IV SA/Po 636/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090461 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IV SA/Po 651/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3093957 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IV SA/Po 740/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3093954 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IV SA/Po 980/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3104198 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IV SA/Wa 1007/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116722 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IV SA/Wa 1301/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152710 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IV SA/Wa 1303/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116749 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

New IV SA/Wa 1334/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180925 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IV SA/Wa 1996/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106848 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

IV SA/Wa 318/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110344 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IV SA/Wa 757/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125202 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IV SAB/Wr 214/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3076350 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

IX Ca 479/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101933 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

IX P 57/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3077756 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

V CSK 105/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077429 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

V CSK 147/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077037 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

V CSK 152/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070713 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

V CSK 187/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068757 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

V CSK 522/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3071523 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

V CSK 95/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068790 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

VI GC 1784/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3104659 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VIII SA/Wa 129/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074602 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

VIII SA/Wa 255/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074695 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

VIII SA/Wa 451/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075062 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

VIII SA/Wa 452/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075053 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

VIII SA/Wa 579/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100521 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

VIII U 1698/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3101679 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VIII U 4484/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3076539 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

New VII K 773/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3185282 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 1022/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116600 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 1023/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116810 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 1024/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116683 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 1044/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152735 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 12/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083728 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 142/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116779 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 155/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116823 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 271/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152603 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 283/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125178 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 568/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116834 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SA/Wa 698/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104262 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VII SO/Wa 22/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125164 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

VI SA/Wa 1378/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152664 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VI SA/Wa 2657/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152592 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VI SA/Wa 705/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152688 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VI SA/Wa 737/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125235 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VI SA/Wa 861/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125290 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VI SA/Wa 881/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096415 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VI SA/Wa 882/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152594 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VI SA/Wa 897/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125112 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VI SA/Wa 944/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125129 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VI SA/Wa 966/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125245 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

VI U 288/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

LEX nr 3108140 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

V KZ 42/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068857 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

V Kz 905/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3090927 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

V Kz 906/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3090617 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

V SA/Wa 1078/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167355 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

V SA/Wa 1325/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174014 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

New X GC 551/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183642 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

X P 301/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 3101710 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

X P 788/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 3101713 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

X U 558/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 3104408 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

X U 56/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 3105930 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

XXV C 1108/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3083167 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

XXVII Ca 1498/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3107845 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

XXVII Ca 1517/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3107846 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

XXVII Ca 32/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3096094 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

13919/12, TALALIKHINA v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

43961/19, VYNOGRADSKYY v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

47833/13, URUKALO v. CHORWACJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

50423/08, GHAVALYAN v. ARMENIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

54141/12, CHERNYAVSKIY v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

66753/11, MELNIKOV v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

6739/11, BOKHONKO v. GRUZJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

6780/18, ROTH v. NIEMCY - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

75037/14, TONDO v. WŁOCHY - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

79783/13, J.M. I A.T. v. MACEDONIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

79912/13, RAMISHVILI v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2020 r.