Court jurisprudences

IV SA/Po 83/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3076145 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Po 834/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094285 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Po 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3093974 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Po 928/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090247 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 1129/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116671 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 1163/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152780 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 1427/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152712 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 1538/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152728 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 1546/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106945 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 1693/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152608 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 1959/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125280 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 1960/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125137 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 1961/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125192 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 2051/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090188 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 522/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116732 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 565/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110071 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wa 868/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109972 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wr 244/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3076906 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wr 282/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3109981 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wr 291/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106785 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wr 313/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3076882 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wr 353/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3076944 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SA/Wr 397/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3083288 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SAB/Po 127/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090305 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SAB/Po 137/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090491 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SAB/Po 78/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3098251 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

IV SAB/Wr 221/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116664 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

IV SAB/Wr 331/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096098 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

V Ga 624/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101956 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

V GC 1169/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3159320 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI GC 438/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3113159 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII C 1249/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3095442 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII C 239/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092651 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII C 274/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092718 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII C 619/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3095438 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII Gz 166/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3102017 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

VIII Pa 19/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3122569 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII Pa 24/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3160300 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII Pa 243/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3147211 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII U 1118/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081330 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII U 3562/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087703 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII U 450/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087723 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII U 4543/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087705 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII U 4790/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087716 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII U 50/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087715 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII U 803/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093551 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII U 902/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087729 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VIII U 926/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087701 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VII SA/Wa 1007/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125309 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VII SA/Wa 167/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152762 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VII SA/Wa 309/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152773 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

VII SA/Wa 496/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109999 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VII SA/Wa 539/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096297 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VII SA/Wa 815/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116778 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VII SAB/Wa 125/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088312 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VII SAB/Wa 136/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109911 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VII SAB/Wa 277/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100338 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

VII U 517/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3104455 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI Ka 374/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3101763 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI Ka 399/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3108398 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1085/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106911 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1092/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152785 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1093/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152729 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1094/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152609 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1095/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152695 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1096/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180827 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1125/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106935 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1126/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125177 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1127/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106896 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1128/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106973 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1129/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125231 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1130/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106899 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1131/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106727 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1132/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100466 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1133/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106739 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1134/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106990 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1135/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106783 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1136/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106800 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1137/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106879 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1219/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106818 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1479/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106825 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 1569/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152704 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI SA/Wa 42/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116772 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

VI U 245/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

LEX nr 3105331 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

V Pa 38/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101897 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

V SA/Wa 108/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167413 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

V SA/Wa 1092/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167442 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

V SA/Wa 1273/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180900 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.