Court jurisprudences

I GSK 428/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104154 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 613/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104114 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 699/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094040 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 755/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110355 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 769/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083652 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 770/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104105 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 822/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106694 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 840/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090311 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 841/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104115 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 851/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090196 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 852/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104209 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 869/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104109 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 872/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104117 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 875/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106832 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 881/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104220 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 927/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152618 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 928/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110366 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 932/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116655 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 933/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090559 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 943/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110283 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GZ 263/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088176 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GZ 264/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076969 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GZ 265/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076901 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GZ 266/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104144 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GZ 267/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104127 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GZ 268/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104158 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GZ 269/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083594 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GZ 270/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083840 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II AKa 439/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3101800 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II AKo 137/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/11/70 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II Ca 687/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 3101965 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II CO 158/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066656 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II CO 166/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066973 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II CO 177/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067431 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II DO 14/20 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 3080647 - uchwała z dnia 21 października 2020 r.

II DSI 23/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3080575 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II DSI 40/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3093793 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FPP 5/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3067207 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1206/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157425 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1216/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152727 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1228/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3125189 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1529/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160082 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1530/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152741 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

New II FSK 1564/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3180926 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1576/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094134 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1578/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094023 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1626/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157412 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1688/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094189 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1836/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094295 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 2617/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157427 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III C 1241/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3087149 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III C 1535/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3144357 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III RC 27/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kole

LEX nr 3171788 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III RC 88/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3101753 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 17/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080739 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 291/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088377 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 333/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3081153 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 427/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083730 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 515/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3068441 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 574/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3068517 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 578/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090589 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

New III SA/Lu 395/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3180893 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Lu 447/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3076167 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Lu 508/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3076912 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Lu 693/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3076180 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Łd 102/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3079994 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Łd 743/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3067349 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 111/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088213 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 126/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090222 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 127/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090464 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 128/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090401 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 142/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088256 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 172/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088457 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 184/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3098220 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 360/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3083529 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 407/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3083630 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 539/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3083604 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.