Court jurisprudences

II FSK 2728/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152771 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II FSK 2925/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106890 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II FSK 2938/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106934 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II FZ 105/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3066575 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II GSK 652/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152714 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II GSK 669/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093865 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III C 1701/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130421 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III CSK 209/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066995 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III CSK 29/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067446 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III K 185/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3101675 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III K 341/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3069052 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

New III KK 160/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080374 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III KK 162/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080347 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III KK 602/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082192 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III PK 204/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3162692 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III PZ 5/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068767 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III RC 219/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3127288 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III RC 55/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3087159 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 278/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3090498 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 279/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3090193 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 280/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3090573 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 281/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3090300 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 282/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3090177 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 358/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3083691 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 381/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3090314 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 382/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3090562 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 433/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3083833 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 444/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3079966 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 485/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3088245 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 551/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3083595 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 563/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3074547 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 781/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3116649 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gd 782/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3116814 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gl 310/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080755 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gl 338/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3077228 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gl 343/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3066896 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gl 350/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080742 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Gl 554/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080689 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Kr 438/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3066886 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Kr 439/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3066906 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Kr 440/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3066927 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Kr 874/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3066908 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Kr 887/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3066867 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Kr 975/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3066840 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Lu 300/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3116718 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Lu 450/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3167365 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

New III SA/Lu 451/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3180813 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Lu 602/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3088134 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Lu 685/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3081146 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Lu 699/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3088349 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Łd 153/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3066935 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Łd 169/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081025 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Łd 442/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080016 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Łd 491/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088401 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Łd 514/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3066951 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Łd 595/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3066880 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 1459/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093976 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 1487/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152694 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 1579/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3066545 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 1608/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125152 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 1850/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094162 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 1884/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106949 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 2197/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160080 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 253/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073091 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 2548/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152628 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 2787/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073098 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 2824/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174110 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 2825/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094200 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wa 997/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106711 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

III SA/Wr 397/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3088246 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SAB/Gl 151/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3076218 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SAB/Gl 152/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075039 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SAB/Gl 167/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3081040 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SAB/Kr 102/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3066854 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

III SAB/Łd 15/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080730 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.