II SA/Gl 956/23, Pomniejszanie ilości środków finansowych dla prowadzącego rodzinny dom dziecka o wysokość środków wsparcia, w związku ze wzrostem cen nośników energii - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3628713

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.