Court jurisprudences

I SA/Bk 681/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076344 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Bk 814/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076706 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Gd 196/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076911 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Gd 197/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076947 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Gd 457/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076909 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Gd 820/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076705 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Gd 821/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076740 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1061/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3116528 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1295/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080239 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Op 259/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3076741 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Rz 543/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077305 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Sz 617/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3080746 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Sz 753/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3080704 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Wa 659/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167154 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Wa 723/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173858 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Wa 756/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106929 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Wa 938/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097978 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Wa 964/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173797 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Wr 116/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152496 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SA/Wr 533/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3079990 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SAB/Wr 298/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152319 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SAB/Wr 63/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152497 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

I SAB/Wr 64/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152355 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

IV C 2339/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3096011 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

IV KK 310/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3076232 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

IV KK 370/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080050 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

IV P 175/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3101517 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

IV P 259/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach

LEX nr 3167698 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

IV P 26/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3121294 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 1602/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152365 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 1810/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124829 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

V ACa 189/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3174739 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

V ACa 269/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3172497 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

V ACa 370/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3172495 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

V GC 729/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3120107 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

VI GC 1560/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3101671 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

VI GC 366/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3113158 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

VIII C 660/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3117944 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

VIII C 813/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092645 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

VIII GC 456/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3101669 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

VII K 536/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3148920 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 1547/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3080724 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 1730/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083242 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

VII SAB/Wa 218/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109968 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1991/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167162 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 399/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096324 - postanowienie z dnia 9 listopada 2020 r.