Court jurisprudences

III UK 446/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075181 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

III UK 458/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077071 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

III UK 469/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077150 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

III UK 481/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077116 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II K 1249/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3101568 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II K 263/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3101583 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II K 584/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie

LEX nr 3164434 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II K 604/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie

LEX nr 3105274 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II K 641/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie

LEX nr 3157539 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II K 822/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3101511 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II Ka 158/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3159142 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II Ka 42/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 3105359 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II OSK 154/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167222 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

New II OSK 2171/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3180761 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II OSK 2278/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3096282 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II OSK 2631/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3074714 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II OSK 2669/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3074684 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II OZ 932/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3074709 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II OZ 934/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3074645 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II OZ 935/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106986 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II OZ 937/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106796 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II OZ 938/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106944 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II OZ 943/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3074550 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Bd 627/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080690 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Bd 650/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080743 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Bd 760/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080303 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Bd 761/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3076159 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Gd 134/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3094242 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Gd 146/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3085996 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Gd 149/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3079993 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Gd 187/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076937 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Gd 215/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3087557 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Gd 335/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080202 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Gd 395/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3087901 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Gd 694/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082788 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Ke 685/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3093938 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Ke 686/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3094082 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Ke 752/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3086065 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Ke 753/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3086898 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Ke 796/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3086929 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Kr 178/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3097951 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Kr 387/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110132 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Kr 540/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3104223 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Kr 851/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106912 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Kr 864/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110142 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Kr 915/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094249 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Kr 941/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110057 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Lu 510/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3098019 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Lu 636/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3076970 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Lu 641/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3152305 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 124/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080905 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 125/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081013 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 279/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082317 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 285/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082178 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 315/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080477 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 320/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3090174 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 416/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080013 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 435/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3090587 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 548/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082306 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 707/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3076219 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Łd 708/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3076144 - postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Po 264/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110098 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Po 389/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3152363 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Po 708/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3124685 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.

II SA/Po 711/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3124763 - wyrok z dnia 4 listopada 2020 r.