Court jurisprudences

I C 716/17 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2616715 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I C 1174/15 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2616710 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I C 2018/17 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2616703 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

I C 1011/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2616713 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I C 1131/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2616707 - wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.

I C 139/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2616708 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2018 r.

I C 1583/15 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2616704 - wyrok z dnia 3 lipca 2018 r.

I C 1297/17 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2616706 - wyrok z dnia 23 marca 2018 r.

XIII Ga 875/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2616728 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

I C 686/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2616705 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

XIII Ga 213/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2616727 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

I C 411/17 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2616702 - wyrok z dnia 10 sierpnia 2018 r.

I C 727/14 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

LEX nr 2616701 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2018 r.

I C 1096/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

LEX nr 2616699 - wyrok z dnia 17 stycznia 2018 r.

I C 808/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

LEX nr 2616700 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

I ACa 271/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2617115 - wyrok z dnia 7 września 2018 r.

II SA/Gd 686/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2616688 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II OSK 279/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616682 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

I GSK 2229/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616658 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

I OSK 1470/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616670 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

I OSK 3400/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616671 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

II SA/Lu 950/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2616668 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II FSK 846/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616667 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II OSK 495/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616665 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

II SA/Lu 601/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2616661 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

I GSK 2123/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616657 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II FSK 3386/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616656 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

I SA/Kr 1156/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616655 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

I GZ 459/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616644 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r.

II SA/Lu 668/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2616641 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II SA/Gd 762/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2616648 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II FSK 1606/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616631 - postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r.

II FSK 3422/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616639 - wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.

III SA/Po 811/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616629 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I GSK 3271/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616637 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

I SA/Po 529/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616633 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2019 r.