Court jurisprudences

IV SA/Po 1059/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2610833 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r.

II SAB/Bk 26/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2610832 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Po 1020/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2610824 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

II SAB/Gd 132/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2610845 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

III SA/Po 252/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2610844 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1021/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610817 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

II SA/Kr 1153/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610814 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

II GSK 4836/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610813 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II SAB/Po 58/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2610806 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 1030/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610804 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2018 r.

I GSK 3509/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610802 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

III SA/Łd 1011/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2610799 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1186/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610808 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2018 r.

I SA/Ol 710/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2610798 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

I C 94/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2610794 - wyrok z dnia 28 grudnia 2018 r.

II AKa 837/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

KZS 2018/4/62 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r.

II AKzw 157/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2018/4/48 - postanowienie z dnia 1 marca 2018 r.

II AKz 83/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2018/4/39 - postanowienie z dnia 15 marca 2018 r.

I OSK 764/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610636 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.

I SO/Kr 6/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610637 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 2011/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610629 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Wa 1196/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2610620 - postanowienie z dnia 26 września 2018 r.

II FSK 124/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610631 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

I FSK 1611/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610630 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.

II FSK 3401/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610626 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

I OSK 293/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610628 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

II FSK 2188/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610627 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 1198/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2610625 - postanowienie z dnia 26 września 2018 r.

II OSK 1361/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610616 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

I SA/Wa 1004/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2610624 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II FSK 652/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610634 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

I SA/Wa 1197/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2610615 - postanowienie z dnia 26 września 2018 r.

III SA/Wa 5/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2610621 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

VI SA/Wa 1496/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2610613 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Kr 803/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610612 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II FSK 2618/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610619 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

I SA/Kr 788/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610633 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II FSK 1654/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610608 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

II FSK 2136/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610610 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2018 r.