Court jurisprudences

VIII U 1752/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620677 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

VIII U 483/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620668 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VIII U 954/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620666 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

VIII U 503/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620665 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.

VIII U 4014/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620661 - wyrok z dnia 20 grudnia 2018 r.

I ACa 345/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2615876 - wyrok z dnia 9 lipca 2018 r.

VIII U 1053/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620679 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

VIII U 1521/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620675 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

VIII U 510/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620678 - wyrok z dnia 8 stycznia 2019 r.

VIII U 437/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620676 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

III Ca 189/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620674 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

VIII U 993/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620662 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

III Ca 1340/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620672 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

III Ca 1755/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620673 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I Ca 491/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2620659 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

III Ca 1351/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620671 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

VIII U 1740/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620670 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

III Ca 1212/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2620663 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I Ca 454/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2620656 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I Ca 494/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2620655 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I Ca 503/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2620657 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

I C 172/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2620660 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I Ca 463/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2620654 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I C 259/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2620658 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II K 567/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2620652 - wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.

I ACa 634/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 2615230 - wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.

II OSK 3214/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2620362 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2018 r.

III SA/Lu 617/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2620359 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

I ACa 795/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 2615229 - wyrok z dnia 9 sierpnia 2018 r.

I OSK 711/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2620351 - wyrok z dnia 26 stycznia 2018 r.

II KK 74/18, „Rażące” naruszenie prawa. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2618467 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

I DO 16/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2617327 - postanowienie z dnia 7 lutego 2019 r.

II KK 469/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2616192 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

V KK 2/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2615135 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

VIII Pa 48/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2618160 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

III Ca 1095/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2609510 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

II SA/Kr 849/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616444 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

VII SA/Wa 437/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2613683 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II K 726/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie

LEX nr 2613472 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

51544/15, SKORIĆ I INNI v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 30 stycznia 2019 r.

44657/14, BOGOVIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 30 stycznia 2019 r.