Court jurisprudences

VIII Ns 1240/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2615738 - postanowienie z dnia 15 października 2018 r.

VIII U 2255/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615711 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

VIII Pa 213/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615722 - wyrok z dnia 26 listopada 2018 r.

VIII Ua 101/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615719 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

VIII U 2220/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615714 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

VIII U 1018/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615712 - wyrok z dnia 26 listopada 2018 r.

VIII U 1481/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615717 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VIII U 749/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615721 - wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.

VIII U 1245/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615720 - wyrok z dnia 26 listopada 2018 r.

VIII U 2351/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615718 - wyrok z dnia 26 listopada 2018 r.

IV U 1467/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2615731 - wyrok z dnia 5 października 2017 r.

VIII U 539/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615716 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

IV U 1209/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2615728 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2017 r.

VIII U 769/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615715 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

VIII U 1681/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615713 - wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.

IV U 298/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2615730 - wyrok z dnia 18 kwietnia 2018 r.

VI Cz 77/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2615729 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

VIII U 1299/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615726 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

VIII U 1667/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615727 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r.

VIII U 1174/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615725 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

VIII U 2809/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615724 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

VIII Pa 194/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615708 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VIII U 86/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615723 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

VIII Pa 236/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615710 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

VIII U 999/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615709 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II K 747/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2615703 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

VIII U 2162/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2615707 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II K 179/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ropczycach

LEX nr 2615706 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

V Pa 81/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2615695 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II K 114/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ropczycach

LEX nr 2615705 - wyrok z dnia 26 czerwca 2018 r.

II K 295/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ropczycach

LEX nr 2615704 - wyrok z dnia 8 czerwca 2018 r.

V GC 1578/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2615701 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

II K 1218/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2615702 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

V Pa 91/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2615697 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

V GC 1540/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2615700 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

V GC 2038/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2615698 - wyrok z dnia 4 czerwca 2018 r.

VIII W 585/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2615699 - wyrok z dnia 4 stycznia 2019 r.

V Pa 102/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2615694 - wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.

V Ua 23/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2615696 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II AKz 151/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KZS 2018/6/83 - wyrok z dnia 29 czerwca 2017 r.

II AKa 186/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KZS 2018/5/42 - wyrok z dnia 18 maja 2017 r.

III AUa 333/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

KSAG 2018/4/210-241 - wyrok z dnia 29 czerwca 2018 r.

II AKzw 1763/18, Kara łączna grzywny. - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

KSAG 2018/4/200-206 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2018 r.

II AKz 474/18, Penalizacja obrotu tzw. dopalaczami. - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

KSAG 2018/4/181-195 - postanowienie z dnia 10 października 2018 r.

I ACa 520/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2615878 - wyrok z dnia 4 lipca 2018 r.

III AUa 454/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/3/50-52 - wyrok z dnia 18 lipca 2018 r.

I ACa 1609/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2615598 - wyrok z dnia 9 sierpnia 2018 r.

I ACz 2079/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2615593 - wyrok z dnia 6 lipca 2018 r.

I ACa 1522/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2615592 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

III AUa 505/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/3/43-45 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I ACa 151/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2615589 - wyrok z dnia 27 czerwca 2018 r.

I ACa 1507/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2615588 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

I ACa 1494/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2615587 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2018 r.

I ACa 1251/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2615586 - wyrok z dnia 26 marca 2018 r.

I ACa 1477/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2615585 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2018 r.

I ACa 1449/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2615582 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I ACa 1429/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2615580 - wyrok z dnia 4 lipca 2018 r.

I ACa 1273/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2615577 - wyrok z dnia 21 czerwca 2018 r.