Court jurisprudences

III SA/Kr 798/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3097813 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Kr 805/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083263 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Kr 832/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3089107 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Kr 836/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098014 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Kr 865/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110037 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Kr 876/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098085 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Kr 877/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3089088 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Łd 345/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3089891 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Łd 433/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3093685 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Łd 515/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3092536 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Łd 536/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3110168 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Łd 564/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3110172 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Łd 659/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3152205 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Łd 699/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3106508 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 389/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124715 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 399/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124741 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 422/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116509 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 543/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157223 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 557/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157268 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 562/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157332 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 652/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116527 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 660/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124806 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 748/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152067 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 855/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167133 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wa 863/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167287 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wr 484/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106378 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wr 517/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106584 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

III SA/Wr 542/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106446 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

III SAB/Kr 120/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3080977 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

III SAB/Kr 168/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3080961 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

III SO/Łd 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081148 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

III UK 418/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082407 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

II K 416/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 3103781 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II K 431/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3165800 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II K 888/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3116277 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II KK 390/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083317 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

II PK 21/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082484 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II PK 23/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082415 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II PK 239/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082436 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II PK 25/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082473 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II PK 30/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082419 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Gl 618/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3106612 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Gl 620/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109976 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Gl 656/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100564 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Gl 660/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100739 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Gl 672/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3098092 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Gl 835/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096260 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Ke 954/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3086092 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Lu 115/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093221 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Lu 221/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3167155 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Lu 326/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3116507 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Lu 339/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3109994 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Lu 798/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089754 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Lu 80/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3109922 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Ol 517/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3097931 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Ol 742/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3096195 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Ol 781/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3093621 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Op 163/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3089482 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Op 187/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3106367 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Op 19/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3089774 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Op 227/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097872 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SA/Op 228/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3087950 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.