Court jurisprudences

IV P 94/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3101510 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 1382/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162174 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 1679/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162160 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 1741/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152148 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 771/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167048 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

IV SAB/Wa 1012/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162097 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

IV SAB/Wa 1013/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173897 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

IV SAB/Wa 1014/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173926 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

IV SAB/Wa 1015/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173841 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

IV SAB/Wa 743/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167195 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

IV U 1983/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3095490 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

IX U 462/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3105636 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

IX U 462/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3105637 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V AGz 195/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3101654 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V CO 209/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3088853 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V CO 220/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093471 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V CO 225/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3088815 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V CO 226/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3088857 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V CSK 16/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3090050 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V CSK 171/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3137857 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V CSK 23/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3088850 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V CSK 25/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3088855 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V CSK 287/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147360 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII Ga 320/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3147602 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

New VIII GC 1324/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3184144 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII GC 3264/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3160183 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII SA/Wa 708/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097993 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII SA/Wa 732/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094955 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII SAB/Wa 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114230 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII U 2052/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107753 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII U 2317/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107740 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII U 43/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3118277 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII U 959/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3101440 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VII P 527/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3101530 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 2797/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097999 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 543/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104035 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 832/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124632 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 860/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124618 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 980/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086111 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VII W 359/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 3149662 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1047/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157378 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1104/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124795 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1341/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162184 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1349/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157337 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1388/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157303 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1508/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180770 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1681/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157403 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1921/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167043 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 582/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116480 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V KO 95/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151023 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V P 19/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3164438 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1089/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124712 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1275/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173830 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1347/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173816 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1355/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157235 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1671/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173868 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1857/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173825 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 606/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173948 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 635/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173808 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 647/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173965 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 648/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173879 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 722/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162187 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V U 308/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3153261 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XI GC 730/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3104064 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XI Ka 627/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3167760 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.