Court jurisprudences

II AKz 439/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2018/9/36 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

II AKa 89/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2018/9/29 - wyrok z dnia 4 lipca 2018 r.

III KK 3/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633113 - postanowienie z dnia 13 marca 2019 r.

IV KS 9/19, Zastosowanie reguły ne peius - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633112 - postanowienie z dnia 5 marca 2019 r.

V CSK 410/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633115 - postanowienie z dnia 12 lutego 2019 r.

I DO 11/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633110 - postanowienie z dnia 7 marca 2019 r.

III PK 46/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633114 - zarządzenie z dnia 13 marca 2019 r.

II UK 58/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633111 - postanowienie z dnia 13 marca 2019 r.

V CO 51/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633109 - postanowienie z dnia 13 marca 2019 r.

II KK 137/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2633104 - wyrok z dnia 1 lutego 2019 r.

IV KK 757/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633103 - postanowienie z dnia 14 lutego 2019 r.

III PK 44/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633102 - zarządzenie z dnia 13 marca 2019 r.

III KO 23/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633101 - postanowienie z dnia 12 marca 2019 r.

II UK 510/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2633106 - wyrok z dnia 13 marca 2019 r.

II UK 57/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633105 - postanowienie z dnia 13 marca 2019 r.

II DSI 30/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633098 - postanowienie z dnia 5 marca 2019 r.

VI KZ 5/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633096 - postanowienie z dnia 12 marca 2019 r.

V CSK 442/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633097 - postanowienie z dnia 4 marca 2019 r.

II UK 60/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633094 - postanowienie z dnia 13 marca 2019 r.

IV KK 345/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633091 - postanowienie z dnia 6 marca 2019 r.

V CSK 620/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633093 - postanowienie z dnia 5 marca 2019 r.

I CSK 746/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633088 - postanowienie z dnia 12 marca 2019 r.

V KK 12/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633087 - postanowienie z dnia 6 marca 2019 r.

II PK 301/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2633086 - wyrok z dnia 13 marca 2019 r.

II UK 68/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633085 - postanowienie z dnia 13 marca 2019 r.

XI GC 1766/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2633082 - wyrok z dnia 28 lutego 2019 r.

II SAB/Wa 29/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2633076 - postanowienie z dnia 13 lutego 2019 r.

II SA/Kr 117/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2633074 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

II OSK 512/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633065 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

I GSK 1158/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633067 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

II GSK 5066/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633062 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I GZ 498/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633060 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

III SA/Łd 846/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2633057 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II OSK 3038/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633055 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

III SA/Łd 146/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2633038 - postanowienie z dnia 13 marca 2019 r.

I GSK 2424/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633042 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 727/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2633043 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I GSK 1113/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633049 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 26/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2633052 - postanowienie z dnia 11 lutego 2019 r.