I SA/Gl 198/20, Kwalifikacja dla potrzeb VAT zbywania nieruchomości przez osobę fizyczną. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

I SA/Gl 198/20, Kwalifikacja dla potrzeb VAT zbywania nieruchomości przez osobę fizyczną. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3067702

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.