Court jurisprudences

I FSK 530/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2641563 - postanowienie z dnia 21 lutego 2019 r.

II FZ 42/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2641575 - postanowienie z dnia 29 marca 2019 r.

I SA/Sz 870/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2641572 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 44/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2641570 - postanowienie z dnia 12 marca 2019 r.

III SA/Łd 110/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2641565 - postanowienie z dnia 29 marca 2019 r.

878/13, A.V. v. SŁOWENIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

11236/09, ALTAY v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Ol 15/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2641543 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

II FSK 1279/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2641542 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

II FSK 2644/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2641541 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

II SA/Ke 794/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2641535 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

I SA/Lu 904/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2641532 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

I SA/Gl 184/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2641552 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2019 r.

I FSK 890/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2641528 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

II SA/Kr 1362/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2641550 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2019 r.

II SA/Kr 3/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2641546 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2019 r.

II SA/Kr 26/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2641547 - postanowienie z dnia 26 marca 2019 r.

I FSK 1971/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2641527 - wyrok z dnia 14 lutego 2019 r.

III SA/Kr 59/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2641526 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2019 r.

II SA/Kr 981/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2641524 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.

II GSK 219/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2641522 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 216/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2641521 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I GSK 835/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2641519 - postanowienie z dnia 26 marca 2019 r.

I SA/Po 367/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641518 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

III SA/Po 685/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641503 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

II SA/Kr 6/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2641502 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.