Court jurisprudences

I OSK 4095/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676683 - wyrok z dnia 27 marca 2019 r.

I OZ 394/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676677 - postanowienie z dnia 10 maja 2019 r.

I SA/Gd 879/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2676676 - postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r.

I OSK 2454/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676673 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 638/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2676672 - postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 882/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2676660 - postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r.

II GSK 369/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676659 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

I OSK 750/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676657 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I FSK 594/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676652 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

II SAB/Rz 43/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2676658 - postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r.

I FSK 1605/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676645 - wyrok z dnia 21 marca 2019 r.

I FSK 605/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676722 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II GZ 92/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676701 - postanowienie z dnia 31 maja 2019 r.

I OZ 436/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676697 - postanowienie z dnia 24 maja 2019 r.

I OSK 112/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676710 - postanowienie z dnia 15 marca 2019 r.

I SA/Gd 639/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2676700 - postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r.

II OSK 1855/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676633 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

II GSK 1502/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676650 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

II GSK 989/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676649 - postanowienie z dnia 30 maja 2019 r.

I FSK 1515/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676648 - wyrok z dnia 27 marca 2019 r.

I SA/Gd 637/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2676647 - postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r.

II SA/Gl 535/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2676646 - postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r.

I GZ 102/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676632 - postanowienie z dnia 26 kwietnia 2019 r.

II GW 15/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676627 - postanowienie z dnia 30 maja 2019 r.

II SA/Gl 255/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2676625 - postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r.

II SO/Po 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2676620 - postanowienie z dnia 17 maja 2019 r.