Court jurisprudences

II SA/Rz 506/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533819 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 826/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533821 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 827/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2534540 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 828/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2534541 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 838/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2540482 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 839/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2540483 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 840/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2540484 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 841/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2540485 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 859/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2534550 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 860/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2534551 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 861/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2534552 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 359/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2535149 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 625/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2988057 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 652/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2533812 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 743/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2535150 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 774/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2533813 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 785/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2534525 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 841/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2535146 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 856/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2535151 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 891/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2535152 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 901/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2535153 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 1258/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738402 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 1757/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2558183 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 801/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2569204 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 923/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738408 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Wr 263/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537016 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Wr 495/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537014 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Wr 774/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2552378 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Wr 785/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537965 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Wr 786/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537966 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SAB/Gd 56/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2541647 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SAB/Gd 67/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2534510 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SAB/Kr 71/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2549002 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SAB/Po 34/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2535802 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SAB/Rz 68/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533820 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SAB/Wr 52/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2558178 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SO/Lu 24/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2534511 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SO/Ol 13/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2534517 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SO/Wa 34/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738442 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I Ns 1487/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2554162 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I Ns 27/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026736 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 1008/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539655 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 1070/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539656 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 1071/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539657 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 1245/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539658 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 1264/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539659 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 1367/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539660 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 2131/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2738396 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 2199/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588238 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 2262/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588217 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 2813/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539661 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 443/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539652 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 520/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539653 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OSK 531/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539654 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OZ 724/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539662 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OZ 750/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539665 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OZ 751/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539663 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I OZ 753/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539664 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.