Court jurisprudences

II SA/Lu 263/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2629417 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Lu 317/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2629397 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Lu 402/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2567281 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Lu 419/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2629412 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Lu 420/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2629451 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Lu 422/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2543728 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Lu 477/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3005255 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Lu 484/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2997177 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Lu 536/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2543798 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Lu 679/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2543730 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Lu 715/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2543738 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Ol 1274/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2543759 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Ol 344/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2554011 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Ol 491/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2554012 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Ol 575/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2554052 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2543746 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Op 144/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2543739 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Op 165/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2571239 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Op 170/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2554016 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Op 252/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2991983 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Op 494/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2573217 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 233/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2555567 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 234/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2557971 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 311/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2557976 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 340/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2992444 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 443/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553988 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 464/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2563775 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 538/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553985 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 543/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2990295 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 617/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2996414 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 645/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553990 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 719/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553987 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Rz 920/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2543768 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 216/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570911 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 313/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3001514 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 418/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2996345 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 480/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3002495 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 484/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570186 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 504/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2555568 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 509/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2555569 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 510/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2566001 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 559/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2578647 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 560/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554889 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 732/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570912 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 746/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2556990 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 773/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2546569 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 790/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2556991 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 796/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554010 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 805/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2559657 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Sz 929/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2566002 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wa 1089/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738113 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wa 1090/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738105 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wa 1172/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738112 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wa 1444/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2566407 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wa 1820/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738091 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wa 2038/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775126 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wa 309/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738132 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wa 481/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568809 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wr 346/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2598006 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wr 454/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2546573 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Wr 557/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2556389 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SAB/Bd 64/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2554036 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SAB/Ke 50/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2568362 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SAB/Ke 50/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2568361 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SAB/Op 42/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2576022 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SAB/Po 54/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2554017 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SAB/Po 62/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2554018 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SAB/Po 72/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553989 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SAB/Po 79/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553986 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SAB/Wa 406/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738125 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SAB/Wa 494/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994308 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.