Court jurisprudences

II SA/Lu 64/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2996972 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Lu 689/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2541536 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Łd 190/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541544 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Łd 363/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2554374 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Łd 413/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2554375 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Łd 424/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2989411 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Łd 514/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541545 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Łd 530/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2554376 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Łd 591/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541546 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Łd 630/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541547 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Łd 732/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541548 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Łd 734/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541549 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Ol 272/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2541097 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Ol 286/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2554302 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Ol 518/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2541089 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 1019/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2555359 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 103/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2738080 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 1127/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2554327 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 171/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2592057 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 190/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2542233 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 191/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2578656 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 205/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2998616 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 207/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2555704 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 213/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2592060 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 239/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2629403 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 320/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2554436 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 331/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2548189 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 504/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2558036 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 690/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2554378 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 721/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2554310 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Po 851/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2629452 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Rz 930/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2554330 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Rz 959/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2554300 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Rz 989/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2548191 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Sz 659/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2541550 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Sz 786/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2541522 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Sz 787/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2541523 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Sz 899/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2541103 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wa 1017/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738087 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wa 1079/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632694 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wa 1158/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2562446 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wa 1168/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2562447 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wa 1318/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2554398 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wa 435/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2591966 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wa 577/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2556418 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wa 668/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629445 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wa 800/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738101 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wa 801/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738109 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wr 158/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2554408 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wr 199/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2554407 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wr 268/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2629339 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wr 269/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2629389 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.