Court jurisprudences

III SA/Lu 1062/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3105564 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 1136/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093683 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 1138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3109005 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 1185/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113668 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093196 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 323/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093614 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 356/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3109271 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 454/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124509 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 455/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124409 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 456/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124393 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 457/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124366 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 458/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124400 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 721/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093743 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 734/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093722 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 745/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093686 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 748/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093738 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 760/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115393 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 766/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115025 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 784/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115265 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 788/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093698 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 791/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115432 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 795/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3121923 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 798/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115177 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 802/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093726 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 805/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093694 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 809/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093598 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 821/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124533 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 841/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3121833 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 848/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3122039 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 855/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093603 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 1011/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3093623 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 1016/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3093626 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 1022/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3093708 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 1027/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3093635 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 1028/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3093704 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 1029/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3093689 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Wa 1983/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3119084 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Wa 2095/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173481 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SA/Wr 99/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3151803 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

III SAB/Lu 15/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093319 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.