Court jurisprudences

II K 68/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3148859 - wyrok z dnia 11 stycznia 2021 r.

II K 888/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3150597 - wyrok z dnia 11 stycznia 2021 r.

II Ka 600/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3107805 - wyrok z dnia 11 stycznia 2021 r.

II Ka 747/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3126755 - wyrok z dnia 11 stycznia 2021 r.

II Ka 753/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3118883 - wyrok z dnia 11 stycznia 2021 r.

II KK 350/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169332 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 970/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3113104 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SA/Gl 1143/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105583 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 1194/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112493 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 157/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3148997 - wyrok z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 549/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112509 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 652/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3146559 - wyrok z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 831/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3124204 - wyrok z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 746/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3112726 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 1064/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3112436 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 1127/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3112455 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SAB/Kr 140/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112506 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SAB/Kr 171/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112470 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SAB/Kr 174/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112446 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SAB/Kr 181/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112768 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 157/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105883 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 159/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3124286 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 198/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105880 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 214/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105861 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 216/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3119246 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II SAB/Sz 127/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3112417 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

II W 446/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3171207 - wyrok z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 637/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105581 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 677/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105559 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 680/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105584 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 685/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105504 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 700/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105526 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 705/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105561 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 720/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105568 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 741/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105523 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 742/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105544 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 744/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105577 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 745/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105553 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 746/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105514 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 803/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105566 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 804/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105569 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 1086/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105538 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 1102/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105507 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 1110/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105567 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 1135/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105534 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 1141/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105529 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 1186/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105803 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 1957/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105512 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 2245/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3106055 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 680/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105509 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 681/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105588 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1360/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105540 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1379/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105040 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1557/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105548 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1589/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105519 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1590/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105530 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1607/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105582 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1611/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105069 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1612/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105143 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1614/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105503 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1640/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105549 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 1642/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105148 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 712/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3105105 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 798/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3105788 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 594/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105850 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 61/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105813 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SA/Wa 1604/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166683 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SAB/Gd 11/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105865 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SAB/Gd 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105829 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SAB/Wa 193/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3161856 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 178/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112084 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 265/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3146582 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 349/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129686 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 435/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3105851 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 515/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3108387 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 605/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3107610 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.

I SO/Gd 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105542 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2021 r.