Court jurisprudences

II SA/Kr 1023/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2575978 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Kr 1024/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2575979 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Kr 1153/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2559604 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Kr 731/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2586972 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Kr 912/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2577837 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Kr 918/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2575977 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Kr 957/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2570100 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 115/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2586962 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 205/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2556999 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 227/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557000 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 400/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2583600 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 515/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3006967 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 547/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2562848 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 548/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2562846 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 549/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2562847 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 566/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2580109 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 580/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2586964 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 588/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2583594 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 609/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2585796 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 612/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2586963 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 614/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2994298 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 627/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2586961 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 642/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2562831 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 750/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557001 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Lu 776/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557002 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Łd 338/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559270 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Łd 390/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2576901 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Łd 871/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559271 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Łd 890/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559280 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 380/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2991608 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 516/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2578573 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 517/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2578574 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 570/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2989122 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 578/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2580108 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 595/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2996086 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 644/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2577834 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 689/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2559272 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 102/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557827 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 470/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3006494 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 533/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589960 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 553/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3002971 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 696/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2586957 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 741/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2596779 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 741/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2596759 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 747/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557829 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 775/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577831 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 786/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577832 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 800/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3001616 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 863/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557831 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 958/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574192 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 959/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557832 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 996/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2737495 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Sz 1027/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2559281 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Sz 1058/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557826 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Sz 402/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557825 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Sz 745/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2607496 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1122/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737538 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 127/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005311 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1343/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737524 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1407/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737676 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1408/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737518 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1486/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737670 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1522/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004594 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1535/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737556 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1537/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737674 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1697/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999440 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1741/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2774784 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 188/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737686 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.