II PSK 21/21, Powołanie się w ramach przesłanek przedsądu na potrzebę dokonania wykładni przepisów prawnych wywołujących rozbieżności w orzecznictwie. Różnicowanie sędziowskich wynagrodzeń zasadniczych - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3108588

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.