Court jurisprudences

II SA/Po 791/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2639192 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Po 819/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2605067 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Po 864/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582066 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Po 875/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3000551 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Po 901/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582068 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1006/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2997649 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1009/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590568 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1013/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2597848 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1030/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2999422 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1049/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2651561 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1150/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580714 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1154/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577506 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1183/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2990834 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1193/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577507 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 523/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2578694 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 651/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2578695 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 768/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2607394 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 770/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2603632 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 823/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577503 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 934/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2629157 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 947/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577504 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 969/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2578696 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 970/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590687 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Rz 984/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577505 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 432/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2603111 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 739/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2597868 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 748/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2589821 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 771/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2602480 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 828/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2629183 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 850/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2587971 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 869/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2587839 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 872/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2602407 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 902/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2603029 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 904/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3003966 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 907/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2997499 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 908/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2997134 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 910/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2629249 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 911/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2599938 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 918/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2587918 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 968/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2593950 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Sz 979/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2989689 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1226/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2651541 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1269/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735465 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1632/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987497 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1916/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735549 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1972/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000125 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 2024/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2651564 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 2071/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998163 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 295/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735572 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 611/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757888 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 732/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757861 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 768/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988593 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wa 856/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987759 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wr 355/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2582072 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Bd 78/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2583733 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Bd 89/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582844 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Bk 175/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2580706 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Bk 75/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2580707 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Ke 64/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2999394 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Ke 69/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2585045 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 145/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2594012 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 101/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2577492 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Ol 84/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2593890 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Op 101/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2589169 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Op 104/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2588925 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Op 109/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2586814 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Op 112/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2588930 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Op 82/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2591185 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Op 83/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2586811 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Op 86/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2586812 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Op 94/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2582062 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Op 98/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2586813 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Po 106/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2639130 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Po 113/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582067 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Po 93/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2639217 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SAB/Po 98/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616833 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.