Court jurisprudences

VI SA/Wa 1483/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018528 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1500/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2635807 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1501/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005902 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1558/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993433 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1570/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003491 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1721/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999836 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1722/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998834 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1728/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582073 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1729/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582074 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1732/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996075 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1767/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001423 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1896/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993605 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 2023/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2590075 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 842/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002868 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 874/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101218 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 97/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735587 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SAB/Wa 34/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629210 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI U 1658/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2601479 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI U 332/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 2589602 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI U 946/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2667295 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V P 368/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2701170 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1051/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002545 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1052/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993779 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1288/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993464 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1550/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989563 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1596/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989628 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 183/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989840 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 380/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999979 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 41/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999207 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 46/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003799 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 533/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987863 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 581/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629108 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 623/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001056 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 722/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990593 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 769/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003694 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 808/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997656 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 828/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000296 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

V SA/Wa 842/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000623 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V U 477/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2608881 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V U 77/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2608882 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V U 789/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 2613444 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

V U 946/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2609300 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

XII K 143/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2697359 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

XI W 391/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

LEX nr 2601405 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

XXV C 2255/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2637915 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

XXV Ns 201/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026735 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

12038/16, MUSAGIĆ v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

15641/12, SHARKAR v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

1855/14, LENART v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

2062/14, CZAJKOWSKA v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

20797/07, DIRAMA v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

23183/15, A.T. v. ESTONIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

24237/10, DRAKIN v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

24704/16, BEJGU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

36066/12, CASANDRA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

36087/15, GLAZER v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

38686/16, GASKA v. LITWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

49864/15, MAZUR v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

51740/07, SHEVTSOVA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

56949/11, SHVIRID v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

60503/15, TRUNK v. SŁOWENIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

60537/16, SZCZĘSNY v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

66952/12, NEAGU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

68304/13, SOTIR v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

6970/15, ZHANG v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

70465/14, A.T. v. ESTONIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

75140/12, ROUSSIS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

75570/11, G.T. v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

77501/16, RYBA v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

78851/16, MICHALSKI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.