Court jurisprudences

I SA/Ke 400/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2581899 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Kr 554/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2606976 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Kr 622/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2606915 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Kr 687/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2597952 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Kr 688/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2597888 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Kr 875/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2619699 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Kr 895/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2599949 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Kr 944/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2997706 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Kr 955/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3005277 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Lu 321/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2580584 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Lu 401/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2589175 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Lu 501/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2580585 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Lu 528/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2992645 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Lu 534/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2597373 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Lu 536/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2603710 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Lu 558/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2987487 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Łd 372/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2619676 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Łd 565/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2606695 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Ol 345/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2599832 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Ol 432/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2988260 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Ol 483/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2989035 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Ol 484/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2990640 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Ol 485/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2996313 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Ol 486/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2987646 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Ol 558/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2592587 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Ol 609/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2587501 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Ol 646/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2601921 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Op 306/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2996343 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Po 518/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582801 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Po 531/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2581947 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Po 613/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2581895 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Po 661/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2581896 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Po 662/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2581897 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Po 663/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2581898 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Po 779/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2581948 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Po 824/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2581906 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Rz 520/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580596 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Rz 521/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580597 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Sz 543/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2599816 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Sz 557/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2989513 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Sz 561/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2600010 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Sz 563/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2607358 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Sz 573/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2581941 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Sz 574/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2581942 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Sz 575/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2581943 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Sz 622/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2586364 - postanowienie z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Sz 631/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2586365 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I SA/Sz 669/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2588919 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.