Court jurisprudences

VI Ka 931/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2632548 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI Ka 948/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2634829 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI Ka 977/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2632547 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1199/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2622946 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1217/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2946129 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1271/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643733 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1307/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643754 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1326/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996482 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1427/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2946195 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1431/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006304 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1450/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999144 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1452/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2624709 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1474/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001536 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1475/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003041 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1478/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006943 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1551/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004671 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1563/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002122 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1567/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643732 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1642/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2613678 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1674/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735415 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1702/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994134 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1720/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999061 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1834/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735351 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1942/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600485 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1956/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2639236 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1959/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2974596 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 882/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997111 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 975/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994985 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

VI U 1522/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2698853 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V K 249/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2610460 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 441/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585209 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 448/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585997 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 455/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2586248 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 460/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585211 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 462/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585992 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 464/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2586247 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 469/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2590229 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 471/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585212 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 472/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2627991 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 475/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585988 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 476/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2628008 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 486/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585998 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 487/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585999 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 504/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2583817 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 505/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585208 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 509/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2586000 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 510/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2583818 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 511/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2699295 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KK 79/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2586249 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KO 65/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2583822 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KO 74/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2584105 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KO 75/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585989 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KO 77/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585210 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KO 78/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585990 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KO 82/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2583823 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KS 21/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2583824 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V KS 24/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2585987 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V KZ 49/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2583825 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KZ 50/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2583826 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KZ 51/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2586246 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KZ 52/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2583827 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KZ 54/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2586245 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V KZ 55/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585991 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1078/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999536 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1139/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000089 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1155/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003263 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1163/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994925 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1189/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004783 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1439/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993613 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1462/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000209 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1543/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001122 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1610/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004373 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1631/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990971 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 1712/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005294 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 698/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989711 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 709/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003889 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 742/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995319 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 847/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002461 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 859/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003660 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 881/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994125 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

V SA/Wa 884/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998176 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

V U 159/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2601268 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

X C 187/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 2616154 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.