Court jurisprudences

I SA/Gd 1203/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3117826 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 499/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124326 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 704/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124115 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 766/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3151724 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 793/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3129810 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 844/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124158 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 859/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3118126 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 885/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124170 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 736/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3129559 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 737/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3129864 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 990/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3149095 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 441/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3108328 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Łd 344/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3145811 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Łd 436/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3145918 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Łd 471/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3129717 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Łd 537/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3129591 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 851/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108098 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 869/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108367 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Op 13/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3107647 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 505/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3124243 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 657/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3121189 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 692/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3121573 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 743/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3166502 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 755/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3129919 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 774/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3129731 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 8/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3114495 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 812/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3158792 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 826/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3149038 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 926/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3108382 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Wa 637/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166548 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SA/Wa 973/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173250 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 384/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3149023 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

I SAB/Wr 600/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129526 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

I USK 19/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108004 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV C 2413/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3165489 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV CSK 508/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107877 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV CSK 517/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108631 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV CSK 531/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107882 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV CSK 549/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107883 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV Ka 677/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3164400 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV Ka 715/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3164417 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV Ka 716/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3164405 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV Ka 721/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3164416 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV KK 461/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3111764 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV KK 48/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3111690 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV KK 486/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160506 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV KO 129/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108576 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV P 115/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3126677 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV P 157/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3122475 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV P 190/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3117930 - wyrok z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV SA/Po 1851/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3108366 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.

IV SA/Po 1917/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3108335 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.