Court jurisprudences

II SA/Ke 680/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3145790 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 689/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3145878 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 714/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3121167 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 859/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3124247 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 904/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3120431 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 521/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3148345 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 647/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3158736 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 656/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3158786 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 693/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3158775 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3148544 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Ol 392/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3111604 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 1344/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108336 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 1346/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112490 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 1365/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112501 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 1366/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112461 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 1367/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112494 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 1368/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112434 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 35/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112468 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 51/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3124003 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 1002/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3115104 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 1019/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3114365 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 1082/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3115233 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 1125/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3114374 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 1129/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3114504 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 5/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3148675 - wyrok z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 915/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3114386 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SA/Wa 2148/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3115915 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SAB/Kr 189/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3115999 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 176/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112448 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 219/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3111622 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 230/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3111672 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r.