Court jurisprudences

I OSK 3169/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643655 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OSK 3330/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611299 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OSK 3389/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643462 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OSK 4064/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2707530 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OSK 668/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2613259 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OSK 965/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633555 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OZ 1230/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610997 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OZ 1233/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611021 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OZ 1234/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611225 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OZ 1235/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2611722 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OZ 1241/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2614329 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OZ 1244/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2609720 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OZ 1245/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2609831 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I OZ 1247/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2610905 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 1227/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2606754 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 1228/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2606656 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 1229/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2606895 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 669/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2633001 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 826/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604798 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 574/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2653508 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 614/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2717321 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 621/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2636130 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 690/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2636117 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Sz 695/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3132306 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SO/Gd 7/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2606600 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV C 372/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3128241 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV K 166/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2670779 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV Ka 1091/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2609595 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV Ka 1143/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2625620 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV Ka 311/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2667558 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV Ka 632/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2670383 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV Ka 669/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2670379 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV U 1411/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2667509 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IX Ca 1088/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2620843 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IX Ca 1133/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2622626 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IX P 566/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2615430 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IX U 1008/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2637238 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IX U 1410/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2670053 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

Ts 214/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/142 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

V CSK 524/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2618527 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.