28470/12, Wolność wyrażania opinii. Cofnięcie koncesji na emisję telewizji naziemnej, NIT S.R.L. v. MOŁDAWIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 kwietnia 2022 r. 28470/12 Wolność wyrażania opinii. Cofnięcie koncesji na emisję telewizji naziemnej

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.