Court jurisprudences

II SA/Sz 683/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3118711 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SA/Wa 2141/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3115997 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SA/Wa 233/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3161653 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SAB/Ke 102/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3117509 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SAB/Ke 108/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3117563 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SAB/Ke 114/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3117560 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SAB/Ke 115/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3115247 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SAB/Ke 66/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3129718 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SAB/Kr 149/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3119498 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SAB/Kr 206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3123791 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 245/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3114355 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SAB/Wa 702/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122846 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SAB/Wa 718/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3161709 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II SO/Wa 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3115932 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

II W 658/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3126734 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

I KK 209/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181932 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I Ns 28/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3153169 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I Ns 289/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kwidzynie

LEX nr 3169934 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I Ns 33/21 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3144725 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I Ns 407/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Legnicy

LEX nr 3160105 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I OSK 1946/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146201 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

I OZ 1190/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3161694 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I PSK 143/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181922 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I PSK 22/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3113256 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I PSK 23/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3113239 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I PSK 24/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3113217 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I PSKP 1/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3113309 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

I PSKP 2/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3113233 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I PSKP 2/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3160424 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 1/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3114732 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 202/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3114721 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 624/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3114736 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 679/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3115144 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 903/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3115188 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 904/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3115109 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 19/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3113106 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 739/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3118342 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 871/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3146190 - wyrok z dnia 28 stycznia 2021 r.