Court jurisprudences

I C 720/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3126714 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

I C 823/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

LEX nr 3169562 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

I C 971/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3153163 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

I Ca 452/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3172539 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

I CO 149/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160399 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

I CO 156/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160508 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II CO 283/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3108003 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III FZ 31/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3107418 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III PZ 1/21 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107521 - zarządzenie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III RC 143/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3126817 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 158/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3108073 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 678/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107597 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 698/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3108096 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 723/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107633 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 724/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107607 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 725/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107657 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Gl 750/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3108126 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Kr 1199/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3108089 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Kr 1202/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3112800 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Kr 1234/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3108077 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Kr 601/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3108097 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Wa 2195/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166661 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 554/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112801 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 757/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3114392 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

III SAB/Kr 166/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3108102 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II K 490/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3113987 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

II K 534/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3120569 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 591/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3114715 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 785/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3114744 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 17/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3108120 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 18/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3108100 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 503/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107596 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 628/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3108081 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 659/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107426 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 849/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3108066 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 873/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107663 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 888/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3108080 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Gd 895/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107611 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Gl 1538/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107398 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 882/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3108131 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 1411/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3114728 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 449/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3114729 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 450/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3114738 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 451/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3114706 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 727/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3166721 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 743/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3117855 - wyrok z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 836/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3114759 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Po 651/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3107636 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SA/Wr 552/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3111594 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3107614 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 171/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3107652 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 181/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3107626 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 183/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108365 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 189/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108364 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 194/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3107612 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 196/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108384 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 203/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108327 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 215/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108331 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2021 r.