Court jurisprudences

II FSK 2193/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3115076 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

II FSK 2592/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165007 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II FSK 2871/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148542 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II FSK 2892/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3164983 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II FSK 887/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3115207 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

II GSK 1488/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145844 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II GSK 1492/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146217 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II GSK 1493/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173108 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II GSK 1494/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3164955 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II GSK 1495/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173068 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II GSK 1523/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3164887 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II GSK 276/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173076 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II GSK 720/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146157 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II GSK 756/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3164922 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

III AUa 974/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 3126685 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III Ca 1046/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 3165893 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III Ca 1811/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3147210 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III FSK 2207/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117842 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

III FSK 2352/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145904 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

III FSK 2353/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145778 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

III FSK 2354/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146171 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

III FSK 2355/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3145966 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

III FSK 2516/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117907 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

III FSK 2638/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3121192 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

III FSK 2803/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3115022 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III FZ 100/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3115034 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III FZ 99/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3115163 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III K 227/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3148781 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

III KK 369/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119812 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III KK 645/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120238 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III KK 8/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120253 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III KK 83/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120274 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III RC 149/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 3150961 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

III SA/Lu 25/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3121205 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

III SA/Łd 10/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3117884 - postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r.

II K 103/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 3184167 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II K 315/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

LEX nr 3169789 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II K 654/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3126771 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.

II K 801/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi

LEX nr 3158305 - wyrok z dnia 3 lutego 2021 r.