Court jurisprudences

I SA/Wa 2511/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166523 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

I SA/Wr 408/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3129636 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

I SAB/Wa 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3164860 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

New I SO/Wa 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179557 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

I USK 23/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112379 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

I USK 24/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112933 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

I USK 25/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112372 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

I USK 26/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3113232 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

I USK 27/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112859 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

I USK 28/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112368 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV K 192/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3122484 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV Ka 454/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3164407 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

New IV KK 72/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3181517 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV P 188/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3160092 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV P 66/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 3120073 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SA/Po 1655/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3112745 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SA/Po 1842/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3112742 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SA/Wa 2172/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3158777 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SA/Wa 2186/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3158727 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SA/Wr 555/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3173333 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SA/Wr 583/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3173347 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SAB/Po 18/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3113069 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SAB/Po 3/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3113107 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SAB/Wa 1200/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173272 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SAB/Wa 1594/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3156873 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

IV SAB/Wr 20/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116006 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

New IV SO/Po 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179469 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

New IV U 255/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3183750 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

IX U 377/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3126726 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII Pa 88/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3163520 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII U 1034/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3169923 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII U 1082/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3169910 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII U 1577/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3150110 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII U 1863/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3153223 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII U 2582/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3169916 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII U 2882/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3150114 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII U 2936/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3150101 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII U 4018/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3130005 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII U 5051/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3129253 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VIII Ua 101/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3153192 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VII P 319/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3157501 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VII SAB/Wa 147/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3151657 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

VII SAB/Wa 313/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117619 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

VII SAB/Wa 364/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3115170 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

VII SAB/Wa 389/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3115508 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

VI Ka 574/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3126768 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VI Ka 594/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3175226 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VI SA/Wa 2302/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173233 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

VI SA/Wa 2348/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173302 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

VI U 16/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3162973 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

VI U 915/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3172466 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

V KK 380/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181460 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

V SA/Wa 1444/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173352 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

V U 409/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3150911 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

XII C 1204/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3118269 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

XXIII Ga 1740/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3172526 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

XXVII Ca 460/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3129980 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.