Court jurisprudences

I OW 155/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676910 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I OW 206/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2770530 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I OW 208/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2770567 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 158/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2641457 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 283/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2641897 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 36/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2642090 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Bk 108/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2641400 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Bk 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2641637 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Bk 92/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2642074 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 1667/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2641223 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 853/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2671382 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 854/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3132321 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 890/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3136883 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 908/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2654179 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 930/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2688068 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 937/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2687952 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 938/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3134466 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 216/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2641521 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 53/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2652030 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 791/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3133854 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Łd 797/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3137255 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 23/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2642604 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 24/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2642637 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 25/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2642669 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 26/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2642572 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 27/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2642642 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 28/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2642699 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 71/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3134369 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 789/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2644932 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 790/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2645099 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 791/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2644891 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 792/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2644936 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 793/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2644836 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Ol 794/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2644970 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 124/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2675504 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 133/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2675569 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 1454/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2642320 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 363/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641923 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 365/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641775 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 367/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641518 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 51/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2676624 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 64/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2650505 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 826/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2641761 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 835/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2642381 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Po 982/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2654290 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Rz 176/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2642619 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Rz 177/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2642591 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Sz 7/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2664651 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.