Court jurisprudences

II SA/Ke 109/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3134510 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Ke 133/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3136805 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Ke 220/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3131546 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Ke 4/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3136355 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Ke 65/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3135817 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Kr 232/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2652704 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Kr 71/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2655876 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 101/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2644382 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 108/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2645417 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 119/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2651897 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 163/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2697088 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 182/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2664613 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 190/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3133313 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 579/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2644313 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 680/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2643047 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 69/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2687982 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 172/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2644305 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 48/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3133239 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 93/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3131895 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Ol 246/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2644920 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Ol 865/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2644816 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 111/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2642970 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 571/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2664970 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 741/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645712 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 866/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2650490 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Sz 253/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2644969 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Sz 324/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2644157 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Wa 1135/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2732806 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Wa 55/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2732845 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Wa 568/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3137425 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Wa 7/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770580 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Wa 77/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2678954 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.