Court jurisprudences

III SA/Wa 234/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133316 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SA/Wa 248/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135494 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SA/Wa 268/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3087276 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Łd 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2642594 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 13/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2642696 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2642537 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 15/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643013 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 16/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2642914 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 17/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643077 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645578 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 23/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2647446 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 24/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2651964 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 25/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643050 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645759 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2646073 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2651981 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II K 1068/18 - Wyrok Sąd Rejonowy w Goleniowie

LEX nr 2767452 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II K 187/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu

LEX nr 2760476 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II K 27/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 2739061 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II K 366/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2692903 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II K 557/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2776089 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II K 661/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2667192 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II K 674/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gorlicach

LEX nr 2747487 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II K 70/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 2679976 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II K 826/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

LEX nr 2781512 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II Ko 128/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2669859 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II Kow 402/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3050223 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1249/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687048 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1292/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678389 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1294/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2656024 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1296/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2648410 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1302/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678464 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1306/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700490 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1308/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2685270 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1312/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705323 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1319/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676727 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1333/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676542 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1339/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678487 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 1344/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2665086 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 19/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705516 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 883/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646036 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OW 2/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2675759 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OW 234/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2648512 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OW 4/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2648386 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OZ 276/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2654108 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OZ 282/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2654034 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OZ 289/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646016 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OZ 292/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646099 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OZ 293/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646169 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OZ 297/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2646002 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II PK 339/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/2/12 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Bd 235/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3135276 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.